Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wij richten ons op het aanleren van ‘Bewust Werken’ door ergonomisch en preventief advies&behandeling en multidisciplinaire inzet bij uitval en re-integratie. Arbo Fysiocare is ontstaan uit de wens meer voor een werkgever en werknemer te kunnen betekenen op het gebied van ergonomie, preventie en re-integratie. Wij zijn er voor zowel grote bedrijven, eenmanszaken en alles wat daar tussen ligt. Wij kunnen je helpen bij het vergroten van bewustwording over de impact van werk, het stimuleren van werkgeluk en het verlagen van het ziekteverzuim en bijbehorende kosten.

In de loop der jaren hebben wij een ervaren en vakkundig team van specialisten weten samen te stellen. Doordat wij korte lijnen hebben kunnen we snel schakelen en leveren wij werk op maat. Dit zorgt ervoor dat je als werkgever voor een betaalbare prijs altijd de juiste zorg krijgt. Wanneer er al partijen betrokken zijn in het (herstel)proces, dan sluiten wij ons naadloos aan. We matchen goed met veel andere disciplines en zorgproviders. Wij geven juist de voorkeur aan een multidisciplinaire aanpak bij preventie, verzuim en re-integratievraagstukken.

Bij laagdrempelig ergonomisch advies of een werkplekonderzoek is het niet noodzakelijk om het complete traject te doorlopen, maar bij uitgebreidere preventieve interventies en re-integratie geldt dit natuurlijk wel. Hoe dan ook, wij bespreken elk traject met de betrokken partijen en ontwikkelen een interventie of product op maat gemaakt voor jouw organisatie en werknemers.

Werknemers bewust maken van het effect van hun werkgedrag of werkhouding is een belangrijke stap voor elke organisatie. Om een gedragsverandering teweeg te brengen is het vooral van belang om niet te veel te praten, maar actie te ondernemen. Wanneer een werknemer zelf ondervindt wat een positieve aanpak voor hem of haar doet, draagt dat bij aan het succes. Als werkgever is het van belang om het goede voorbeeld te geven. ‘Bewust Werken’ begint bij directie en leidinggevenden. Goed voorbeeld doet volgen, dus grote kans dat werknemers zich eveneens bewuster zijn van wat hun werk brengt. Gemotiveerde en positieve werknemers zijn succesvoller voor zichzelf en voor jou als werkgever.

Ons traject ‘Bewust Werken’ is bedoeld voor grote ondernemingen, maar is aan te passen naar ondernemingen van een kleiner formaat. Met de tips en trucs van het bewust-werken-principe maken wij een groot verschil binnen de organisatie. Alle (nieuwe) medewerkers die de training volgen, krijgen ook een syllabus om de informatie over ergonomie, preventie, veelgestelde vragen en veelvoorkomende klachten later nog eens te kunnen raadplegen. Hierdoor wordt ook de continuïteit in kennisoverdracht gewaarborgd. Het uiteindelijke doel is het werken aan meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een bijdrage leveren aan het minimaliseren van ziekteverzuim.

%d bloggers liken dit: